Logo
Meny
Bild

Vi valde Mariestad

nyhet

Domstolsbeslut stoppar bostadsområdet Västra Ekudden

2018-04-17

Mark- och miljööverdomstolen har stoppat planerna på att ta fram ett nytt bostadsområde vid Ekudden i Mariestad. Därmed går 30 nya villatomter om intet.

I snart tio år har kommunen arbetat för att komplettera bostadsområdet Ekudden med ytterligare ett trettiotal tomter. Detaljplanen har antagits av kommunen och sedan överklagats till länsstyrelsen och till Mark- och miljödomstolen, som båda beslutat till kommunens fördel.

Som sista instans kommer nu Mark- och miljööverdomstolen, efter lång handläggning, fram till motsatt ställningstagande. De upphäver beslutet om att anta detaljplanen.

Bostadsbrist

I Mariestads kommun råder brist på bostäder och kommunen har utrett och föreslagit denna markanvändning för småhustomter genom detaljplan för Västra Ekudden, i Mariestad. Området ligger visserligen inom strandskyddet, men länsstyrelsen och kommunen har varit överens hela vägen om att det varit möjligt att ta fram tomterna.

 

- Vi har jobbat länge med detta och har intressenter som vill etablera sig i området och då alla så här långt har varit överens så är domen mycket förvånande, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande, och tillägger att kommunen kommer att arbeta vidare med ärendet.

 

Kommunen kommer att gå igenom domen internt och återkommer senare med ingående analys. Domen får stor betydelse för Mariestads kommun och hela Sverige.