Drömläge Mariestad startsida
Meny
Illustration över huskropp.

Vi valde Mariestad

NYHET

Klart för hyresrätter på Bantorget

2019-09-05

I detaljplanen för Bantorget, som nu är antagen, pekas området Bantorget ut som en viktig plats för byggrätter för nya bostäder. Nu är avtal med Helix bostäder, som ska bygga hyresrätter på platsen, tecknat.

Helix, som är ett systerbolag till VVS-bolaget Radiator VVS AB och ingår i Radiatorkoncernen, har tidigare byggt fastigheter på orter där Radiator finns etablerat, bland annat i Örebro. Nu har Helix valt Mariestad som nästa ort att upprätta hyreslägenheter på. Helix ser Mariestad som en långsiktig möjlighet till fler projekt.

Drygt 50 nya lägenheter

Detaljplanen är flexibel och möjliggör därför frihet för Helix vad gäller utformning. Helix kommer att bygga 52 hyreslägenheter i två huskroppar. Fastigheterna kommer att byggas i ljust tegel. Parallellt med byggnationen ska Bangatan omgestaltas genom att den smalnas av och smyckas med en trädallé.