Drömläge Mariestad startsida
Meny
Utsikt från Sjölyckan.

Vi valde Mariestad

nyhet

Sjölyckan utökas med flerbostadshus

2019-09-18

Intresset för Mariestad som etableringsort är fortsatt stort. Mariestads kommun och Trähusstaden Sverige AB ska tillsammans utveckla bostadsprojekt för flerbostadshus i Sjölyckan.

Sjölyckan är kommunens viktigaste bostadsutvecklingsprojekt. Försäljningen av tomter för byggnation av villor och radhus har gått över förväntan. Genom Trähusstadens engagemang får kommunen möjlighet att komplettera området med hyresrätter i fantastiskt läge.

Avsiktsförklaring tecknad

Mariestads kommun och Trähusstaden Sverige AB har tecknat en avsiktsförklaring om att tillsammans ta fram ett koncept och inom Sjölyckan utveckla flerbostadshus med möjlighet till service och handel. Genom avsiktsförklaringen har Trähusstaden Sverige AB rätt att exklusivt arbeta med området.

Hållbarhet i fokus

Trähusstaden Sverige AB har för avsikt att utveckla bostadsområdet med hållbarhet i fokus. Bostadsområdena utformas för att skapa sociala mötesplatser, minimera behovet av köpt energi och erbjuda prisvärt boende för minskad omflyttning.

 

Det område av Sjölyckan som avsiktsförklaringen omfattar är fastigheten Törnberga 1:5. Det pågår framtagande av detaljplan för området som förväntas vara klar innan årsskiftet.