Drömläge Mariestad startsida
Meny
Bild

Vi valde Mariestad

nyhet

Planerade arbeten med färdigställande av Sjölyckan

2019-11-04

Under hösten 2019 kommer arbetet med att färdigställa Sjölyckan att fortsätta. Arbetet utförs av Tekniska MTG.

  • Trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande gång- och cykelpassager ska byggas utmed Vänergatan i korsningen med Spinnakervägen och mellan Durkvägen och Båtvägen.
  • Gång- och cykelvägar utmed Vänergatan och Spinnakervägen färdigasfalteras. Om du har arbeten planerade på din tomt i anslutning till en gång- och cykelväg hör gärna av dig till någon av kontaktpersonerna som uppges här längre ner på sidan.

 

Anledningen till att området färdigställs etappvis, bland annat slutasfaltering, är att skador från byggtrafik uppstår vid husbyggnation och planering av tomter. Inför 2020 planeras slutasfaltering av Slörvägen, Mastvägen, Lanternvägen, Fyrvägen, Kryssvägen och Durkvägen. Gator i etapp 3 och 4 är aktulla för slutasfaltering 2021.

Kontaktuppgifter

Arbetsledare Lars Karlsson, e-post: lars.karlsson@mariestad.se
Projektledare Johan Bengtsson, e-post: johan.bengtsson@mariestad.se