Drömläge Mariestad startsida
Meny
Utsikt över Vänern från Sjölyckan.

Vi valde Mariestad

Ny väg i Sjölyckan

nyhet

Processen kring etapp 6 i Sjölyckan fortgår. Inom kort ska en ny väg anläggas som binder samman den nya etappen med befintlig väg.

Sjölyckan växer och går nu in i den hittills största etappen - etapp 6 med mål om 200 nya lägenheter. Det innebär att en ny väg samt gång- och cykelväg kommer att anläggas till den nya etappen. Arbetet med vägen kommer att påbörjas inom kort.