Drömläge Mariestad startsida
Meny
Bild

Vi valde Mariestad

Trädplantering och asfaltering i Sjölyckan

2020-06-26

Under hösten planeras arbete i Sjölyckan. Träd av lägre modell ska planteras och flera gator ska asfalteras.

Bostadsområdet Sjölyckan utvecklas och växer med nya bostäder hela tiden. För att öka trivseln och förbättra framkomlighet planerar Mariestads kommun för vissa arbeten som kommer att ske under hösten. Träd som ska planteras är bergskörsbär och kryptall. Det är träd som inte växer sig så stora och höga och tar därför inte mycket av utsikten i anspråk.


Dessutom ska följande gator asfalteras. Asfaltering kommer att ske under vecka 43.

  • Lanternvägen
  • Durkvägen
  • Fyrvägen
  • Kryssvägen
  • Pollarvägen
  • Mastvägen
  • Slörvägen


Det kommer även att ske en lättare avverkning på ett par av kommunens tomter där det vuxit upp träd och sly.