Drömläge Mariestad startsida
Meny
Kartbild över Sjölyckan med aktuella områden för markarbete markerade.

Vi valde Mariestad

NYHET

Markarbeten i Sjölyckan

2020-04-27

Just nu pågår markarbeten på flera platser i Sjölyckan. Det handlar bland annat om asfaltering. En gata stängs tillfälligt av under arbetet vilket medför ökad trafik på intilliggande gator under samma period.

1. Från och med 27 april och cirka två veckor framåt stängs Östra Taftvägen av för hyvling och därefter asfaltering. Gatan kommer vara avstängd för trafik till dess att asfalteringen är klar. Den är planerad till vecka 18, men utan exakt datum i dagsläget. Under tiden innebär det att trafiken på Vänergatan och Spinnackervägen ökar tills arbetet är klart och Östra Taftvägen öppnas upp igen.

 

2. Naturmarksområdet mellan etapp 2 och etapp 5 grovplaneras för enklare skötsel i framtiden.

 

3. Vid naturmarksområdet öster om Knopvägen pågår markplanering.

 

4. Grusgator i etapp 5 saltas för att minska damm från byggtrafik.