Drömläge Mariestad startsida
Meny
Flygbild över Sjölyckan

Vi valde Mariestad

Nyhet

Asfaltering i Sjölyckan

2021-08-27

Under hösten planeras för asfaltering av flera gator i bostadsområdet Sjölyckan. Arbetet är beräknat att påbörjas i slutet av september eller i början av oktober.

Asfaltering ska ske på gatorna Skotvägen, Knopvägen, Draggvägen och Vantvägen. Ytterligare ett cirka 40 millimeter tjock lager asfalt ska läggas på befintlig yta av återvinningsasfalt. Innan asfalteringen påbörjas ska justeringsarbeten utföras av kommunens asfaltentreprenör Skanska.

Din tomtgräns

Som fastighetsägare på någon av de aktuella gatorna är det bra om du har satt eventuella murar i tomtgräns innan asfaltering så att det går att asfaltera emot. Vid staket eller planerad häck i tomtgräns avslutas asfalteringen med en stödremsa av grus mot tomtgräns. Viktigt är att sätta häckplantorna minst 0,5 meter innanför tomtgräns för att undvika utväxt i gaturummet.

Har du frågor?

Kontaktperson Verksamhet Teknik
Projektledare Johan Bengtson, Mariestads kommun
E-post: johan.bengtson@mariestad.se

Telefon: 0501-75 61 72


Kontaktperson Skanska Asfalt
Arbetsledare Jerker Nyman
Telefon: 070-681 95 00