Drömläge Mariestad startsida
Meny
Illustration med karta över Sjölyckan och markeringar som visar var planteringarna ska ske.

Vi valde Mariestad

NYHET

Plantering i Sjölyckan

2021-10-26

Under vecka 43 startar ett arbete med att plantera träd och buskar i Sjölyckan. Totalt kommer 53 planteringar att göras.

Planteringarna ska göras inom de grönytor som är inringade i rött på bilden här på sidan.

I valet av träd och buskar har man försökt sträva efter att få ett varierat bestånd som inte ska ta för mycket utsikt i anspråk. Det ska också vara vackert för ögat över en så lång säsong som möjligt, samt vara attraktivt för djurlivet, såväl för insekter, fåglar och däggdjur, som både föda och skydd.

 

De träd och buskar som ska planteras är prakthäggmispel, kamtjatkabjörk, katsura, vingad benved, hybridforsythia, havtorn, magnolia, korallapel, bergkörsbär, silverpäron, azalea, prydnadsrönn, silveroxel, vit syren samt prakttry.